Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Kayıp Şahıslar Komitesi
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi


Cumhuriyet Meclisi


Başbakanlık

Bağlı Daireler

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

Başbakanlık Denetleme Kurulu

İstatistik Kurumu

Devlet Planlama Örgütü

Personel Dairesi

Devlet Basımevi

Merkezi Mevzuat Dairesi

Gençlik Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

Yayın Yüksek Kurulu

E-Devlet Yürütme Kurulu

Kıbrıs Türk Yatırım Ve Geliştirme Ajansı (YAGA)


Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Bağlı Daireler

Sanayi Dairesi

Ticaret Dairesi

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitliği Dairesi

Spor Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

Rekabet Kurulu

Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.

Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

Lefke Avrupa Üniversitesi

Serbest Liman ve Bölge İdaresi

Yenilebilir Enerji Kaynakları Kurulu

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

Piyangolar Birimi

Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Dairesi


Turizm ve Çevre Bakanlığı

Bağlı Daireler

Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

Turizm Planlama Dairesi

Çevre Koruma Dairesi

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Şehir Planlama Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Kalkınma Bankası

Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu


Dışişleri Bakanlığı

Bağlı Daireler

Dışişleri Dairesi

Tanıtma Dairesi

Enformasyon Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)


Maliye Bakanlığı

Bağlı Daireler

Bütçe Dairesi

Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu

Gelir ve Vergi Dairesi

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

Gümrük ve Rüsumat Dairesi

Hazine ve Muhasebe Dairesi

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

KKTC Merkez Bankası


İçişleri Bakanlığı

Bağlı Daireler

Merkezi Cezaevi

Nüfus Kayıt Dairesi

Muhaceret Dairesi

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

Tapu ve Kadastro Dairesi

Harita Dairesi

Mülki Yönetim ve Bölümleri

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

İskan Komitesi


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Bağlı Daireler

Karayolları Dairesi

Posta Dairesi

Telekomünikasyon Dairesi

Limanlar Dairesi

Sivil Havacılık Dairesi

Planlama ve İnşaat Dairesi

Trafik Dairesi

Meteoroloji Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Bağlı Daireler

Talim ve Terbiye Dairesi

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi

Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

İlköğretim Dairesi

Genel Ortaöğretim Dairesi

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi

Kültür Dairesi

K.T. Devlet Tiyatroları

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

Atatürk Öğretmen AkademisiTarım Dairesi


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Bağlı Daireler

Tarım Dairesi

Hayvancılık Dairesi

Veteriner Dairesi

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Su İşleri Enstitüsü

Jeoloji ve Maden Dairesi

Orman Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Toprak Ürünleri Kurumu

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

Genel Tarım Sigortası Fonu

Cypfruvex Ltd.


Sağlık Bakanlığı

Bağlı Daireler

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

Devlet Laboratuvarı Dairesi

İlaç ve Eczacılık Dairesi

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bağlı Daireler

Çalışma Dairesi

Sosyal Hizmetler Dairesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Sosyal Sigortalar Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

İhtiyat Sandığı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu


Bağımsız Daire Başkanlıkları

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)

KKTC Mahkemeleri

Sayıştay Başkanlığı

Hukuk Dairesi (Başsavcılık)

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı