KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Bağlı Daireler
Mülki Yönetim ve Bölümleri
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
Tapu ve Kadastro Dairesi
Merkezi Cezaevi
Nüfus Kayıt Dairesi
Muhaceret Dairesi
Harita Dairesi
Şehir Planlama Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
İskan Komitesi

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Bağlı Daireler
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
İlaç ve Eczacılık Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bağlı Daireler
Çalışma Dairesi
Sosyal Sigortalar Dairesi
Sosyal Hizmetler Dairesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
İhtiyat Sandığı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu