KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Kayıp Şahıslar Komitesi
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı

Bağlı Daireler
Dışişleri Dairesi
Tanıtma Dairesi

Enformasyon Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)
Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
Kalkınma Bankası
Lefke Avrupa Üniversitesi
Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Bağlı Daireler
Mülki Yönetim ve Bölümleri
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

Tapu ve Kadastro Dairesi
Merkezi Cezaevi
Nüfus Kayıt Dairesi

Muhaceret Dairesi
Harita Dairesi
Şehir Planlama Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
İskan Komitesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Bağlı Daireler
Talim ve Terbiye Dairesi
Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi
Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi

Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
İlköğretim Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Kültür Dairesi
K.T. Devlet Tiyatroları (Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu)
Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
Atatürk Öğretmen Akademisi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Bağlı Daireler
Tarım Dairesi
Hayvancılık Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Su İşleri Enstitüsü
Jeoloji ve Maden Dairesi

Veteriner Dairesi
Orman Dairesi

Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
Toprak Ürünleri Kurumu
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.
Genel Tarım Sigortası Fonu
Cypfruvex Ltd.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Bağlı Daireler
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
İlaç ve Eczacılık Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bağlı Daireler
Çalışma Dairesi
Sosyal Sigortalar Dairesi
Sosyal Hizmetler Dairesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
İhtiyat Sandığı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu