HAKLI VATANDAŞ

Bakanlar Kurulunun E-148-2009 Sayılı kararıyla “Kamu Yönetiminden kaynaklanan şikayetlerin giderilmesi ve Kamunun iyileştirilmesi, kamunun verimsiz çalışmasına sebebiyet veren etkenlerin kaldırılması” amaçları doğrultusunda Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü bünyesinde;

(1). Bürokrasinin Azaltılması Birimi

(2). Vatandaşın Hakkını Koruma Birimi, oluşturulmuştur.

Sözkonusu Birimlere ulaşan, bürokratik engellerden kaynaklanan gecikmelerle ve Kamu Yönetiminden alınan hizmetlerle ilgili her türlü şikayet incenecek ve incelemenin sonucundan en kısa sürede vatandaş bilgilendirilecektir.

- Hizmet alımında ortaya çıkan gereksiz ve gecikmeli bürokratik uygulamaların;

- Kamu kurum, birim veya kamu çalışanının kusuru, ihmal veya ilgisizliği ile  vatandaşın kamu hizmeti almasında maruz kaldığı olumsuzluk ve haksızlıklara ilişkin şikayet, eleştiri ve memnuniyetsizlikler;

yürürlükteki mevzuat kapsamında değerlendirilip gerekli müdahaleler yapılabilecektir.


Kamu Hizmetleri İle İlgili Şikayet Bildirim Formu
 

.

...( * ) Bu alanların doldurulması zorunludur.

.