HUKUK DÜZENİ

Yargı yetkisi KKTC`de halk adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Yargıçlar, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlarına göre hüküm verirler.

KKTC Mahkemeleri